Nasze podejście

Zespoły adwokackie PJI składające się wyłącznie z wolontariuszy zapewniają klientom indywidualnym wpływ społeczny, pomoc prawną w sprawach cywilnych oraz pomoc w dostępie do zasobów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak żywność, schronienie i opieka medyczna.

Nasze zespoły skupiają się na pomocy jednemu klientowi na raz na jego drodze do postępu, stosując wysoce zindywidualizowane podejście, spotykając się z ludźmi tam, gdzie się znajdują.

Ścisła współpraca z klientami przez dłuższy czas umożliwia PJI zidentyfikowanie korzeni niesprawiedliwości ekonomicznej i pogłębienie zrozumienia jej przyczyn systemowych.

Doświadczenia naszych klientów kierują naszymi badaniami interesu publicznego, reformą polityki publicznej oraz celami i strategiami rzecznictwa prawnego.

Ta świadoma rzecznictwo napędza nasze wysiłki na rzecz współpracy z klientami i partnerami społecznymi w poszukiwaniu praktycznych i skutecznych rozwiązań w celu złagodzenia i zmniejszenia ubóstwa oraz położenia kresu systemowej niesprawiedliwości ekonomicznej.