Nasza Wizja

Nasza Wizja

Wizją Princeton Justice Initiative jest położenie kresu lokalnemu ubóstwu poprzez tworzenie innowacyjnych i realistycznych rozwiązań, rozwijanie metodologii rozwiązywania problemów oraz przyjmowanie i ustalanie standardów najlepszych praktyk, aby położyć kres systemowej niesprawiedliwości ekonomicznej, która może być powielana i przyjmowana w społecznościach w całych Stanach Zjednoczonych.