W co wierzymy

Nasze wartości wyznaczają sposób, w jaki realizujemy misję Princeton Justice Initiative. Wierzymy:

  • Nikomu nie należy odmawiać dostępu do sądów z powodu ograniczonych zasobów.
  • Wszyscy ludzie powinni mieć prawo do obrony w sprawach cywilnych.
  • Pomoc prawna może pomóc ludziom przezwyciężyć problemy, które utknęły w ubóstwie.
  • Wyeliminowanie powszechnego ubóstwa wymaga współpracy jako wspólnoty.