Komu pomagamy

Princeton Justice Initiative zapewnia pomoc prawną w sprawach cywilnych i doradztwo w zakresie usług socjalnych dla osób w potrzebie, które mieszkają na obszarze hrabstwa Mercer i Somerset.

Pomagamy wielu osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, które znajdują się między szczelinami w tradycyjnym systemie pomocy prawnej, w tym osobom, które:

  • Bezdomni, żyjący w ubóstwie, niepełnosprawni, seniorzy lub weterani
  • Wpadnięcie w sytuacyjną biedę z powodu nagłej utraty pracy lub osobistego kryzysu
  • Brak bezpieczeństwa żywnościowego lub brak dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia lub dochodów w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb
  • Klienci organizacji non-profit, które pomagają biednym i pokrzywdzonym
  • W obliczu przemocy domowej
  • Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami
  • Potrzebujesz pomocy w problemach związanych z imigracją

WOLONTARIUSZZOBACZ WSZYSTKIE WYDARZENIAUZYSKAJ POMOC TERAZZAREJESTRUJ SIĘ NA SHAREFAIR