Komu pomagamy

Princeton Justice Initiative zapewnia pomoc prawną w sprawach cywilnych i doradztwo w zakresie usług socjalnych dla osób w potrzebie, które mieszkają na obszarze hrabstwa Mercer i Somerset.

Większość organizacji pomocy prawnej może pomóc ludziom tylko wtedy, gdy ich dochody są poniżej federalnego poziomu ubóstwa. Princeton Justice Initiative jest inna. Pomagamy wielu osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, które znajdują się między pęknięciami w tradycyjnym systemie pomocy prawnej, w tym tym, którzy:

  • Bezdomni, żyjący w ubóstwie, niepełnosprawni, seniorzy lub weterani
  • Zatrudniony, niekwalifikujący się do pomocy prawnej, ale nadal nie stać go na adwokata
  • Wpadnięcie w sytuacyjną biedę z powodu nagłej utraty pracy lub osobistego kryzysu
  • Brak bezpieczeństwa żywnościowego lub brak dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia lub dochodów w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb
  • Klienci organizacji non-profit, które pomagają biednym i pokrzywdzonym
  • W obliczu przemocy domowej
  • Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami
  • Potrzebujesz pomocy w problemach związanych z imigracją