Polityka prywatności

Twoja prywatność ma ogromne znaczenie dla Princeton Justice Initiative (PJI). Jako użytkownik tej Witryny jesteś ceniony przez PJI i podejmiemy odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych (danych osobowych) dostarczonych przez Ciebie i zebranych od Ciebie w Witrynie w związku z funkcjami, udogodnieniami, produktami i usługami oferowanymi w Witrynie. Witryna (Usługi PJI).

Jakie informacje zbiera PJI na temat odwiedzających witrynę?
W naszej Witrynie nie gromadzimy danych osobowych od osób fizycznych, chyba że przekażą je nam one dobrowolnie i świadomie. PJI gromadzi dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, adresy, kody pocztowe, adresy e-mail itp. tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie je poda. Gromadzone przez nas informacje należą do czterech podstawowych kategorii.

Informacje, które przekazują nam odwiedzający witrynę
Możemy otrzymywać i przechowywać informacje, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej, przekazujesz nam na stronie Prośba o pomoc lub stronie Uzyskaj udział lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Zawsze możesz nie podawać niektórych lub wszystkich informacji, o które prosimy. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie przez PJI i inne podmioty w działalności charytatywnej PJI.

automatyczne informacji
Za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z PJI, otrzymujemy i przechowujemy określone rodzaje informacji. Na przykład możemy używać plików „cookies” w celu uzyskania informacji, gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do tej witryny. Plik cookie to alfanumeryczny identyfikator, który przesyłamy do Twojego komputera za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej i przechowujemy na dysku twardym Twojego komputera.

W większości przeglądarek internetowych na pasku narzędzi znajduje się sekcja „pomoc”. Zapoznaj się z tą sekcją, aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie i jak wyłączyć pliki cookie.

Komunikacja przez e-mail
Aby wiadomość e-mail, którą do Ciebie wysyłamy, była bardziej pomocna i adekwatna do Twoich zainteresowań, otrzymujemy i przechowujemy określone rodzaje informacji. Na przykład, jeśli Twój komputer obsługuje tę funkcję, możemy otrzymać potwierdzenie, gdy otworzysz wiadomość e-mail, którą Ci wyślemy. Możemy również otrzymać potwierdzenie, gdy klikniesz hiperłącze z jednej z naszych wiadomości e-mail do naszej witryny. Jeśli chcesz przestać otrzymywać od nas e-maile, po prostu naciśnij odpowiedź i wpisz „anuluj subskrypcję” w polu tematu lub skontaktuj się z nami przez e-mail: contact@pjihelps.org.

Czy PJI udostępnia otrzymane informacje?
Nie zajmujemy się sprzedażą informacji o odwiedzających naszą Stronę. Uważamy, że te informacje są istotną częścią naszych relacji z Państwem i traktujemy je z wielką uwagą i szacunkiem. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których możemy udostępniać Twoje dane określonym stronom trzecim. Udostępnimy informacje umożliwiające identyfikację osób stronom trzecim, gdy (i) osoba przekazująca informacje upoważni nas do ich udostępnienia; (ii) udostępnianie informacji jest niezbędną operacją Witryny, na przykład w celu przetworzenia transakcji kartą kredytową lub (iii) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

Dostęp do informacji o Tobie
Jeśli chcesz przejrzeć swoje dane osobowe, poprawić istniejące informacje lub usunąć swoje dane, skontaktuj się z PJI za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@pjihelps.org. Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, przyjmujesz do wiadomości, że informacje szczątkowe mogą nadal znajdować się w rejestrach i archiwach PJI, ale PJI nie wykorzysta tych informacji do celów komercyjnych. PJI zastrzega sobie prawo do zachowania Twoich danych osobowych, jeśli PJI zawiesiło, ograniczyło lub zakończyło Twój dostęp do naszej strony internetowej z powodu naruszenia Warunków użytkowania PJI.

Jakie wybory mam?
Jak określono w niniejszej Polityce prywatności, zawsze możesz nie podawać informacji, jednak może to uniemożliwić skontaktowanie się z nami w celu uzyskania pomocy, wolontariatu lub przekazania darowizny za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Linki do stron internetowych osób trzecich
Możesz mieć dostęp do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem łączy dostępnych w tej Witrynie. Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z takich witryn stron trzecich będzie podlegać polityce prywatności tych witryn, a nie niniejszej Polityce prywatności. PJI nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów takich stron internetowych osób trzecich.

Dzieci
PJI nie gromadzi świadomie informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu naszej Polityki prywatności poprzez instruowanie ich dzieci, aby nigdy nie udostępniały informacji w tej Witrynie bez ich zgody.

Warunki użytkowania, uwagi i poprawki
Jeśli zdecydujesz się odwiedzić Witrynę, Twoja wizyta i wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszej Polityce prywatności i naszej Umowie o warunkach użytkowania, w tym ograniczeniom dotyczącym szkód i stosowaniu prawa stanu New Jersey. Jeśli masz obawy dotyczące prywatności na naszych stronach internetowych, wyślij e-mail ze szczegółowym opisem swojego problemu na adres contact@pjihelps.org, a my postaramy się go rozwiązać. Nasze działania i Witryna ulegają ciągłym zmianom. Warunki użytkowania i niniejsza Polityka prywatności również mogą ulec zmianie. Wykorzystanie przez nas informacji, które otrzymujemy i przechowujemy, podlega Polityce prywatności i Warunkom użytkowania obowiązującym w momencie korzystania przez nas z takich informacji. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę prywatności, opublikujemy zmienioną Politykę prywatności na tej Stronie